Styrkor och möjligheter med Asperger

Välkommen till Solhagakonferensen 22 april 2016

Hotell Rival

Mariatorget 3, Stockholm

22 April 2016

Klockan 09.00 – 17.00

Föreläsare

Tony Attwood, Kattis Ahlström

Anmäl dig nu!

Till pris och anmälan
Årets huvudtalare, psykologen Tony Attwood är känd för att ha utmanat synen på Aspergers syndrom. Hans fokus på positiva diagnoskriterier  har fått stor spridning i världen, inte minst genom sina böcker. Hör honom berätta om ett annorlunda sätt att vara, tänka och lära med Asperger. Journalisten Kattis Ahlström som genom sitt sociala engagemang ofta möter personer inom autismspektrumet, leder konferensen. Dagen består också av miniseminarier, utställning, mingel och möjlighet att knyta nya kontakter. Varmt välkommen!
Läs Solhagagruppens intervju med Tony Attwood

Program Solhagakonferensen 2016

Styrkor & Möjligheter med Asperger – ett annorlunda sätt att tänka, känna och lära

  • 08.00 - 08.45 Registrering med kaffe och fralla
  • 09.00 - 09.20 Inledning av Solhagagruppens Vd Patrik Attemark och moderator Kattis Ahlström
  • 09.20 - 10.15 Föreläsning Tony Attwood – Asperger och genus
  • 10.15 - 10.45 PAUS - Kaffe och frukt
  • 10.45 - 12.00 Föreläsning Tony Attwood, fortsättning om Asperger och genus samt Aspie-criteria
  • 12.00 - 13.00 LUNCHMINGEL
  • 13.00 - 14.45 Föreläsning Tony Attwood - om inlärningsprofiler och kognitiva förmågor
  • 14.45 - 15.15 PAUS - Kaffe & kaka
  • 15.15 - 16.30 Föreläsning Tony Attwood fortsätter - om inlärningsprofiler och kognitiva förmågor
  • 16.30 - 17.00 Summering av dagen, moderator- Kattis Ahlström och Patrik Attemark
Tony Attwoods föreläsningar kommer att vara på engelska. I foajén kommer ni att kunna ta del av information från anhörig- och intresseförbunden Attention, Autism & Aspergerförbundet samt Kung över livet. Under pauserna erbjuder vi även korta föreläsningar i foajén, i ett så kallat praktiskt program. Dessa kommer att utgå från innehållet i Tonys föreläsning. Vi reserverar oss för eventuella justeringar i programmet.

Ett annorlunda sätt att vara, tänka och lära

I sin föreläsning under Solhagakonferensen fokuserar den australiensiske professorn Tony Attwood på de egenskaper som diagnosen Asperger syndrom medför hos barn och vuxna och hur styrkorna i dessa påverkar det dagliga livet. Attwoods Aspie-criteria har uppmärksammats för att lyfta de styrkor som diagnosen medför, snarare än hindren och man pratar ofta om ett annorlunda sätt att tänka och lära. Under dagen guidas vi genom den profil av kognitiva förmågor som är förknippade med Aspergers syndrom och får ta del av olika strategier för att förbättra uppmärksamhets- och organisationsförmågan i syfte att uppnå en bättre inlärning.

Föredragshållare

Jag kommer absolut igen på nästa konferens, jag har fått så mycket lust och energi att förbättra för brukarna med hjälp av det jag lärt sig under dagen- Besökare på Solhagakonferensen 2015
Kunniga föreläsare som hade förmåga att engagera- Besökare på Solhagakonferensen 2015
Alla föreläsare var mycket duktiga. Man hörde ju verkligen att de visste vad de talade om och att de hade mycket bra erfarenhet- Besökare på Solhagakonferensen 2015
Fantastiskt! Bra föreläsare, rent pedagogiskt var innehållet otroligt värdefullt. Har lärt mig mycket- Besökare på Solhagakonferensen 2015
Bra föreläsare, intressant och underhållande- Besökare på Solhagakonferensen 2015
Bra mix av fakta, konkreta exempel och erfarenheter av olika perspektiv, som fler borde få ta del av- Besökare på Solhagakonferensen 2015
Jag hoppades på ny tankar till jobbet – vilket infriades – trots 25 år i arbetet- Besökare på Solhagakonferensen 2015
Fantastiskt bra innehåll- Besökare på Solhagakonferensen 2015
Konferensen överförträffade mina förväntningar- Besökare på Solhagakonferensen 2015

Pris och Anmälan

Pris för företag/yrkesverksamma: 1 695:- exklusive moms

Pris för privatpersoner som är anhöriga o/e har egen diagnos 1 295:- inklusive moms

10% rabatt för anmälan av fler än fem från samma arbetsplats. Frukost, lunch och fika ingår. Anmälan är bindande. Avgiften faktureras i mitten av april 2016. Tony Attwoods föreläsningar kommer att vara på engelska.

Ledsen. Detta formulär tar inte emot nya inlägg.